linkedin facebook twitter
20240108 212027

De mensen van Actos Facilitair

In de rubriek ‘De mensen van Actos Facilitair’ laten we de professionals aan het woord die via ons aan de slag zijn bij diverse opdrachtgevers. Ze vertellen over hun achtergrond en hun opdracht. Vandaag een interview met Hans Mensink. Via Actos Facilitair werkt Hans als bewonersbegeleider bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het NCG zorgt ervoor dat iedereen in het aardbevingsgebied in Groningen veilig kan wonen, werken en naar school kan gaan.

Kun je iets over jezelf vertellen? Wat is je achtergrond en hoe ben je precies als Bewonersbegeleider begonnen?
Na mijn militaire diensttijd in 1982 ben ik gestart in mijn eerste baan bij KPN. Bij de organisatie KPN heb ik diverse rollen vervuld als landelijk projectleider bij de realisatie van diverse mobiele netwerken (huidige GSM/ Smartphones) bij het hoofdkantoor in Den Haag. Nieuwe business, veel zelf ontwikkelen met architecten en aannemers, bouw landelijk begeleiden en een heel interessant eindproduct. Nadat ik de landelijke beheerorganisatie voor KPN heb opgezet was ik toe aan een nieuwe stap. Mijn gezin.

Inmiddels drie kinderen en we besloten naar het Noorden te verhuizen. Provincie Groningen. In 1996 ben ik gaan werken op het satelliet grondstation bij Xantic (dochteronderneming KPN en het Australische telecombedrijf) in Friesland. Een internationaal bedrijf en kreeg ik de kans om regelmatig te reizen. Door de VS, Scandinavische landen, de Zwitserse bank en veel werkoverleg in Londen. Verantwoordelijk voor de gebouwen en techniek bracht me bij het facilitaire vak. Door slechte omstandigheden bij KPN in 2004 kreeg ik de kans te vertrekken en het als zelfstandige te gaan proberen. Met drie studerende kinderen best spannend.

Als interim manager in de zorg bij Fokus in Groningen en na het uitvoeren van een reorganisatie van de technische dienst naar een facilitaire organisatie ben ik zelf als hoofd Facilitair bij Fokus blijven werken tot 2016. Fokus is een organisatie voor mensen met een beperking en het mogelijk maakt zelfstandig te wonen.

In 2006 heb ik naast mijn reguliere baan weer diverse studies opgepakt en mijn eigen praktijk begonnen als relatietherapeut en geregistreerd mediator. Echt iets anders. Na diverse huurpanden besloten een mooi pand te bouwen achter mijn huis en fulltime aan de slag. Relatiegesprekken, coaching en ook diverse inhuurklussen als mediator o.a. in het aardbevingsgebied.

Naast mijn praktijk (al een beetje aan het afbouwen afgelopen jaar) was ik op zoek naar een leuke interim opdracht in Groningen. De Actos Groep bracht deze opdracht bij mij onder de aandacht en na uitnodiging van het NCG voor een sollicitatiegesprek is het snel gegaan. Ik had al veel gewerkt in het aardbevingsgebied vanuit mijn praktijk. Dus enthousiast om aan de slag te gaan en voor de bewoner een extra bijdrage te leveren in het moeilijke proces van versterken.

Door mijn ervaring vanuit het facilitaire vak (ervaring bouwproces) en als mediator te kunnen combineren maakt deze job extra interessant. Tot nu toe ben ik dan ook zeer enthousiast.

Wat had je van tevoren verwacht van de Actos Facilitair / Actos Groep?
Eerlijk gezegd had ik van tevoren geen verwachtingen, ben vaker met bemiddelingsbureaus in contact geweest. Belangrijk hierin zijn de randvoorwaarden van de opdracht en de afspraken hierin met de opdrachtgever. Wat ik als prettig heb ervaren vanuit Actos Groep is het snelle schakelen, het persoonlijke contact en het faciliteren van de administratieve zaken na de gunning.

Hoe bevalt het werken via de Actos Facilitair / Actos Groep je? Heb je eerder gewerkt via een bemiddelings- of detacheringsbureau?
Dit bevalt mij prima en zoals hierboven gezegd heb ik vaker gewerkt met bemiddelings- of detacheringsbureaus. Afspraak is afspraak is mijn motto, openheid en transparantie zijn voor mij belangrijke criteria bij samenwerking. Dit is Actos Groep in deze procedure goed nagekomen en hopelijk ook bij de verdere voortzetting.

Wat houd je opdracht bij de Nationaal Coördinatiecentrum Groningen (NCG) precies in?
In Groningen wordt met man en macht gewerkt, zodat bewoners veilig in het aardbevingsgebied kunnen wonen. Als NCG is het onze missie om de kwaliteit van projecten op niveau te houden.

Als bewonersbegeleider ben ik verantwoordelijk voor het begeleiden van bewoners in het aardbevingsgebied en begeleid ik bewoners in het proces van het onderzoeken en versterken van de woning. Ik voer daarin gesprekken met bewoners vanaf de opname tot en met het einde van het versterkingsproces , je ondersteunt bewoners en informeert hen over de stand van zaken.
Er komt nogal wat op deze bewoners af. Vele mensen door je huis om tot plannen te komen. Je huis uiteindelijk uit als versterking noodzakelijk is. Keuzes maken over de aanpak en verduurzaming.

Wat vindt je leuk aan de opdracht, waar liggen vooral de uitdagingen die het dan zo leuk maken?
Van betekenis kunnen zijn voor de bewoners met alle uitdagingen en complexiteit die horen bij dit proces. Veel emotie en zorgen dat het toch uiteindelijk een goed gevoel gaat worden als de bewoner weer terug in de woning komt.

Hoe is het contact nu met Actos Facilitair / Actos Groep?
Contact verloopt goed, mijn contactpersoon is goed bereikbaar en er wordt vlot gereageerd op vragen. Wat ik ook erg kan waarderen is dat het bureau ook langskomt in Groningen, medio maart/april, om mij hier te bezoeken op locatie.

Solliciteer direct