linkedin facebook twitter

Adviseur Onderhoud & Vastgoed

Bedrijf
Gemeente Rotterdam
Locatie
Rotterdam
Aantal uur
36
Plaatsing
11-07-2022
Solliciteer direct

Voor de gemeente Rotterdam zijn we opzoek naar een Adviseur Onderhoud & Vastgoed voor een functie van 6 maanden met optie op verlening. Het is een functie voor 36 uur per week en de aanvang is bij voorkeur 01-08-2022

Waar ben jij van?

Jij bent van het verhogen van de kwaliteit van het Rotterdamse voorzieningenaanbod. Want het gemeentelijk vastgoed draagt bij aan de toekomst van de stad. Een stad die volop in ontwikkeling is. Door jouw sterke visie weet jij verbeteringen te realiseren op het gebied van het gemeentelijke vastgoed onderhoud en zorgen wij er samen voor dat Rotterdammers kunnen leren, sporten en recreëren.

Jouw functie

Als adviseur onderhoud & vastgoed heb je kennis van onderhoud en alle ontwikkelingen op dit vakgebied. Je geeft advies op de aan jou toegewezen thema’s, zoals, duurzaamheid, onderhouds- en kwaliteitsbeleid en beleid omtrent wet- en regelgeving. Je toetst de effectiviteit van nieuw beleid en stelt bij waar nodig. Je ontwikkelt voorstellen en adviseert de coördinator onderhoud voor verdere optimalisatie. Je volgt alle externe ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving rondom jouw thema’s en je vertegenwoordigt de gemeente Rotterdam in externe netwerken en samenwerkingsverbanden.

Concreet bestaan jouw werkzaamheden uit het volgende:

 • Het opstellen, implementeren en actualiseren van het onderhoudsbeleid- en kwaliteitsbeleid.
 • Het voeren van regie op het beheer en de actualisatie van de meerjaren onderhoudsbegroting en jaarbegroting onderhoud op afdelingsniveau (inclusief opstellen managementrapportages).
 • Het begeleiden van (Nationale en Europese) aanbestedingstrajecten ten aanzien projecten die voortvloeien uit beleidsnotities.
 • Fungeer je als projectleider voor de aanbesteding van lang lopende complexe maincontracten of complexe eenmalige maincontracten.
 • Het opstellen, implementeren en actualiseren van beleidsnotities omtrent alle relevante wettelijke verplichtingen.
 • Het aanleveren van financiële informatie en verzorgen van rapportages in het kader van de planning & control cyclus op afdelingsniveau op het gebied van onderhoud (jaarschijf en meerjarig).
 • Het actualiseren en verbeteren van de onderhoudsprocessen.
 • Het vervullen van de projectleiders- en adviseursrol voor het opstellen van duurzame meerjaren onderhoudsbegrotingen.

Ook word je ingezet binnen diverse projecten. Bij de uitvoering van de projecten bestaan jouw werkzaamheden uit het volgende:

 • Opstellen programma van eisen (PvE) in overleg met betrokken stakeholders. Eventuele werkomschrijvingen/ bestekken dienen opgesteld te worden door externe leveranciers.
 • De begeleiding en eventueel aanbesteding hiervan is wel een verantwoordelijkheid voor de projectleider.
 • Afstemming en coördinatie binnen de gemeente, o.a. vergunningstrajecten, voorbereiding besluitvorming, (inkoop)procedures, rapportages en informatieverstrekking.
 • Aansturing en begeleiding van uitvoeringswerkzaamheden die voortvloeien uit de projecten (aansturing adviseurs en aannemers).
 • Opstellen, monitoren en bewaken van het taakstellend budget, kwaliteit, risico’s en planning.
 • Opstellen PID (startnotitie), fasedocumenten, voortgangs- en afwijkingsrapportages voor projectgroepen, stuurgroepen, het MT Vastgoed en het programmateam duurzaamheid.
 • Voorbereiden, bijwonen en vastleggen van diverse interne overleggen, waaronder projectteam en eventueel stuurgroep.
 • Bijwonen van diverse externe overleggen, waaronder gebruikers overleggen, adviseurs overleggen.
 • Vastleggen van de voortgang.
 • Maken van eventueel kredietaanvragen voor vervolgfasen van de voorgenoemde projecten door middel van college- en raadsadviezen.

Jouw profiel Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die graag aan de slag gaat met het Rotterdamse vastgoed. Iemand die zelfstandig kan werken, maar tegelijkertijd ook goed kan samenwerken om tot een passend onafhankelijk advies te komen. Binnen deze rol dien je standvastig te zijn en een goed analytisch vermogen te hebben om verbanden te kunnen leggen. Je werkt systematisch en hebt nagedacht over de vraag hoe je werkzaamheden het beste kunt organiseren. Maar ministens zo belangrijk is dat je over overtuigingskracht bezit en mensen weet mee te nemen en te activeren. Je bent flexibel, kan omgaan met onverwachte gebeurtenissen en hebt een collegiale werkhouding waarbij je je verantwoordelijk voelt voor het gemeenschappelijke teamresultaat. Daarnaast vind je het leuk om met wetgeving en beleid een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijke vastgoed.

Eisen

 • Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding.
 • Minimaal 7 jaar ervaring opgedaan in het vakgebied van beheer en onderhoud van vastgoed in de afgelopen 10 jaar.
 • Kennis van en ervaring met het toepassen van de NEN 2767 en/of de RGD BOEI systematiek.
 • Vaardig in het opstellen van nota’s en adviezen.

Wensen

 • Een afgeronde technische opleiding, zoals Hbo/Wo Bouwkunde.
 • Ervaring in het vakgebied van beheer en onderhoud van gemeentelijke vastgoed.
 • Je hebt een Prince2 foundation/practitioner of vergelijkbare opleiding afgerond.
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van aanbestedingsrecht en deze kunnen toepassen.

De afdeling

De afdeling Vastgoed valt onder de nieuwe directie Bestaande Stad (BS). De directie BS heeft als aandachtsgebieden de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Rotterdam en daarbij gebruik makend van het bezit van de gemeente. Zij stelt hiervoor kaders, faciliteert marktpartijen en initieert daar waar dit nodig is. Als onderdeel van de directie BS draagt de afdeling Vastgoed zorg voor waarde behoud en inzet van het vastgoed in gewenste ontwikkelingen.

De afdeling vervult daarin de rol van eigenaar van al het gemeentelijk vastgoed. Vanuit deze rol exploiteert de afdeling de gemeentelijke vastgoedportefeuille op professionele wijze, draagt zorg voor de kwaliteit van de objecten en de (her)ontwikkeling van de gebouwen. De afdeling Vastgoed wil naast het beheren en onderhouden van gemeentelijk Vastgoed, Grond en Water, het bezit ook inzetten als motor voor (gebieds)ontwikkelingen. Hiertoe start de afdeling Vastgoed een strategisch team met strategische vastgoed adviseurs en vastgoedontwikkelaars).

De afdeling Vastgoed faciliteert de gemeentelijke organisatie door het beheren en exploiteren van- en het actief adviseren over de vastgoedportefeuille van de gemeente Rotterdam. Dit vindt plaats op basis van de specifieke kennis en kunde van de medewerkers, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het gemeentelijk beleid en kaders waarbinnen geopereerd dient te worden.

Doel is een zo groot mogelijke maatschappelijke opbrengst tegen zo min mogelijk kosten te realiseren. Het vastgoed van de gemeente Rotterdam wordt zowel financieel als functioneel optimaal benut en ontwikkeld voor de stad. De afdeling Vastgoed wil een stevige rol spelen bij gebiedsontwikkelingen waarbij gemeentelijk Vastgoed een motor voor nieuwe ontwikkelingen in de stad kan zijn.

De organisatie

Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad ook met complexe vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. In deze voorhoede werk jij, voor en samen met meer dan 620.000 Rotterdammers. Bij zo’n stad hoort een eigentijdse overheid. Wij bieden je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken. Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Wij initiëren en begeleiden ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam. Daarbij zijn wij zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur houden we Rotterdam bereikbaar. Door regels te handhaven zorgen we dat Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met ons vastgoed huisvesten wij belangrijke publieke diensten en voorzieningen. Stadsontwikkeling geeft - samen met private en publieke partners - vorm aan de stad en houdt de stad in vorm.

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Glenn Buitenhuis via de “Solliciteer direct” knop of bel +316 83 85 04 16.

Solliciteer direct