linkedin facebook twitter

Adviseur Relatiemanagement / Adviseur Business Analist (Vervuld)

Bedrijf
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Locatie
Door heel Nederland
Aantal uur
36
Plaatsing
16-11-2021
Solliciteer direct

Voor het Facilitair Bedrijf van DJI zijn we op zoek naar een Adviseur Relatiemanagement / Adviseur Business Analist. Het gaat om een tijdelijke rol voor 6 maanden, waarna verlenging mogelijk is. Het is een functie voor 36 uur per week en de aanvang is januari 2022.

Situatieschets

Binnen de afdeling Regie, Advies en Projecten van het Facilitair Bedrijf DJI (FB DJI) bestaat het team Relatiemanagement. Dit team bestaat nu uit een (1) FTE Adviseur Relatiemanagement (schaal 10) en drie (3) FTE Medewerker Ondersteuning Relatiemanagement (schaal 7).

De kern van het werk van Relatiemanagement is de ontwikkeling en het beheer van diverse formats, sturingsinstrumenten en rapportages ten behoeve van de afdeling Dienstverlening en het Management Team FB (MT FB).

Hiervoor is binnen het team Relatiemanagement diepgaande kennis nodig van de omgeving waarbinnen het FB DJI werkt en de specifieke systemen en andere bronnen waar gegevens uit gehaald moeten worden voor rapportages aan het MT FB en interne en externe afnemers.

Door het uitvoeren van (integrale) analyses draagt Relatiemanagement bij aan de doorontwikkeling van het FB DJI. Bovendien dragen zij via het verzorgen van interne trainingen ook bij aan de kennisontwikkeling van de locatieteams op het gebied van Facilitair portaal.

De adviseur is verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van formats, instrumenten en rapportages (stuur- en managementinformatie) en heeft de specialistische kennis daarvoor. De adviseur geeft functionele sturing aan/begeleidt de medewerkers (schaal 7). Op dit moment is de Adviseur Relatiemanagement echter langdurig uitgevallen en zijn we op zoek naar tijdelijke vervanging voor de duur van minimaal zes (6) maanden met de mogelijkheid tot verlenging.

In het kader van de professionalisering van het FB DJI loopt naast de reguliere werkzaamheden ook een NEN (Nederlandse Norm 41001)-certificeringstraject. Vanuit het team Relatiemanagement wordt aan het deelproject monitoren, meten, analyseren en evalueren binnen het NEN-project deelgenomen.

In dit project wordt eerst de ist (huidige) situatie uitgewerkt. De adviseur RM brengt in beeld welke informatiestromen en -bronnen er nu zijn, welke informatie deze genereren en hoe deze worden geanalyseerd en verwerkt tot rapportages, zoals sturings- en verantwoordingsinformatie.

Vervolgens zal de soll (moet zijn) situatie uitgewerkt worden. Daarbij is het idee dat de uitwerking van de soll situatie tevens gebruikt kan worden om het team Relatiemanagement inhoudelijk te versterken. Voor de inzet in dit NEN-deelproject zijn we nog op zoek naar kennis op het niveau van een BI-specialist. De gehanteerde projectmethode is Prince 2.

Wat hebben we nodig?

Het idee is om deze twee (2) zaken, dus de vervanging van de Adviseur Relatiemanagement en de inzet ten behoeve van het NEN-certificeringstraject te combineren.

Hiervoor zijn we op zoek naar een Adviseur Business Intelligence op niveau schaal 11 die ook redelijk thuis is op het werkterrein van een Business Analist. Het gaat immers om een combinatie van beide werkterreinen.

Naast de basiscompetenties uit de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering uit het Functie gebouw Rijk (FGR), zie Bijlage 8, dient deze persoon over de volgende competenties te beschikken:

1. Analytisch vermogen

Analyseert de onderneming, benoemt bedrijfsbehoefte en voert verbeteringen door. Legt verbanden tussen datasets en verwerkt bevindingen in nieuwe, effectieve concepten.

2. Systeemdenken

Kijkt naar het grotere geheel, monitort de software en de bedrijfsprocessen die worden ontwikkeld.

3. Strategisch inzicht

Beschouwt bedrijfsprocessen, bepaalt welke concrete veranderingen doorgevoerd dienen te worden in de rapportages en neemt hierin weloverwogen beslissingen. Handelt vanuit klantperspectief en neemt consequenties voor de interne organisatie in acht.

4. Besluitvorming

Vereenvoudigt denkprocessen en gedragslijnen, verstrekt en vergelijkt data, bepaalt welke hulpmiddelen of technieken moeten worden ingezet en in welke richting een oplossing gezocht moet worden.

5. Ondernemend en innovatief

Is proactief en zet originele ideeën om in producten en durft risico te nemen om gestelde bedrijfsdoelstellingen te halen. Zit als onafhankelijke denker ‘boven op de actualiteit’. Heeft diepgaande kennis van het relevante vakgebied en signaleert kansen en zorgt voor efficiënte, innoverende oplossingen.

6. Communicatie

Presentaties moeten geloofwaardig zijn en draagvlak creëren, brengt de essentie van een probleem op een duidelijke manier over.

7. Conceptueel denken

Breder of dieper inzicht krijgen in problemen of situaties door ze in een groter of abstracter kader te plaatsen. De grote lijnen van een idee in beeld hebben en houden, en de mogelijke gevolgen ervan in kaart brengen.

8. Presenteren

Eigen visie, ideeën of mening helder, duidelijk, en indien nodig boeiend of enthousiast overbrengen op anderen.

Na selectie zal de adviseur zelf de opdracht voor dit traject moeten schrijven en uitvoeren.

Gewenst eindresultaat

Er moet een werkwijze worden ontwikkeld voor het structureren van de informatie uit diverse bronnen, en vervolgens het analyseren en benchmarken hiervan, zodat informatie wordt verkregen voor interne sturing en verantwoordingsrapportage voor onze externe klanten. Er moet dus een concrete opdracht worden opgeleverd. De groep Relatiemanagement moet worden meegenomen door de Adviseur in de nieuwe manier van werken naar aanleiding van de bevindingen van de opdracht.

Functie eisen

  • Kandidaat beschikt minimaal over een hbo-diploma;
  • Kennis van Excel;
  • Kandidaat is minimaal 32 uur per week beschikbaar, de Opdrachtgever geeft de voorkeur aan een beschikbaarheid van 36 uur per week. Bereidheid om op verschillende (PI) locaties door het hele land te werken. Afhankelijk van vigerende maatregelen rond Corona worden hier nadere afspraken over gemaakt.

Solliciteren

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Sjoerd Heijkoop via de “Solliciteer direct” knop of bel op 06 57735404.

Solliciteer direct