linkedin facebook twitter

Afdelingsmanager Facilitaire Zaken (Vervuld)

Bedrijf
Hoogheemraadschap Delfland
Locatie
Delft
Aantal uur
32
Plaatsing
23-05-2022
Solliciteer direct

Voor Hoogheemraadschap Delfland zijn wij op zoek naar een Afdelingsmanager Facilitaire Zaken voor een functie van vijf maanden met optie op verlening. Het is een functie voor 32 uur per week en de aanvang is bij voorkeur 15-06-2022.

Omschrijving werkzaamheden
De afdeling Facilitaire Zaken (FAZ) heeft als belangrijkste doelstelling dat de facilitaire
processen in de organisatie goed lopen. Hieronder vallen grofweg interne facilitaire
dienstverlening, beheer van facilitair vastgoed en oud-archief beheer. Hieraan werken
momenteel ca. 11 fte. In de periode tot 1 november zal daaraan toegevoegd worden de
interne managementondersteuning, een pool van nog eens ca. 12 fte.
Als manager zorg je dat de afdeling optimaal haar werk kan doen en zo bijdraagt aan een
soepel draaiende organisatie. De organisatie brede vormgeving van ‘hybride werken’ is
daarbij een belangrijke factor.

Voor de langere termijn staat de afdeling voor de opgave om zijn processen en
dienstverlening verder te versterken. Een vaste afdelingsmanager wordt hiervoor geworven in
de periode tot 1 november. Tot die tijd neemt de interim-Afdelingsmanager Facilitaire Zaken
de managementverantwoordelijkheden op zich, met name op het gebied van werkverdeling
en capaciteitsplanning, afstemming en samenwerking met de rest van de organisatie,
waaronder zo nodig deelname in afdeling overstijgende projecten en werkverbanden, en
besluitvorming en verantwoording in de hiërarchieke lijn.

Profielschets:

Als interim-Afdelingsmanager Facilitaire Zaken (FAZ) ben je resultaatgericht, organisatorisch
sterk en sensitief in een complexe ambtelijke en bestuurlijke omgeving. Je bent een ervaren
manager met een facilitaire achtergrond en hebt primair een coachende leiderschapsstijl.
Daarbij ben je in staat om zo nodig meerdere leiderschapsstijlen flexibel toe te passen.

De opgave:

De opgave voor de interim-Afdelingsmanager Facilitaire Zaken concentreert zich hoofdzakelijk
op de volgende onderwerpen:

 • Er komen nieuwe taken op FAZ af. De interim-Afdelingsmanager Facilitaire Zaken
  zorgt ervoor dat de dienstverlening van de afdeling FAZ is afgestemd op de behoeftes
  van de organisatie.
 • Er komen nieuwe medewerkers bij de afdeling (het cluster Managementondersteuning
  komt over van een andere afdeling). De interim-Afdelingsmanager Facilitaire Zaken
  zorgt ervoor dat deze nieuwe medewerkers een goede “landing” maken binnen de
  afdeling en smeedt een team waarbij een excellente dienstverlening, pro-actieve
  samenwerking en open communicatie centraal staan;
 • Er moet een nieuwe BHV-organisatie komen. Door het hybride werken is de context
  veranderd. De interim-Afdelingsmanager Facilitaire Zaken haalt de behoeftes van de
  organisatie op en zorgt voor een adequate BHV-organisatie.
  Verantwoordelijkheden:
  Onder jouw verantwoordelijkheden vallen onder meer:
 • De managementtaken op het gebied van de interne facilitaire dienstverlening, de
  interne managementondersteuning, het beheer van facilitair en overig, niet-primair
  vastgoed, het oud-archiefbeheer en de de BHV-organisatie;
 • Beleid en advies op het gebied van facilitaire zaken, vastgoed en oud-archief;
 • Contractmanagement;
 • Financiële en personele planning en verantwoording;
 • Coaching en begeleiding van de medewerkers.

Eisen:

 • Minimaal een HBO-diploma in de richting van facilitair management of
  vergelijkbare opleiding;
 • Minimaal tien (10) jaar aantoonbare werkervaring als Facilitair manager en/of
  coördinator;
 • Aantoonbare werkervaring binnen een politiek/bestuurlijke organisatie;
 • Aantoonbare werkervaring met veranderprocessen en cultuuropgaves in een
  leidinggevende rol.

Competenties:

 • Kwaliteit- en normbewustzijn: Is zich ervan bewust dat systemen, procedures,
  processen en producten betrouwbaar en van hoog kwaliteitsniveau dienen te zijn,
  conform het kwaliteitsbeleid van HHD, en streeft voortdurend naar
  kwaliteitsverbetering. Is zich bewust van de normen en standaarden waaraan
  processen moeten voldoen.
 • Samenwerkingsvermogen: Is in staat om samen met personen van verschillende
  disciplines en culturele achtergronden (in team of groepsverband) gericht naar
  resultaten te werken.
 • Organisatie sensitiviteit: Kunnen onderkennen van de invloed en gevolgen van eigen
  beslissingen of activiteiten op (onderdelen van) de organisatie.
 • Bestuurssensitiviteit: Kunnen onderkennen van het belang van en anticiperen op
  gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en handelen van
  politiek/bestuurlijk verantwoordelijken.

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Glenn Buitenhuis via de “Solliciteer direct” knop op bel +316 83 85 04 16

Solliciteer direct