linkedin facebook twitter

Bewonersbegeleider (Vervuld)

Bedrijf
Nationaal Coördinator Groningen
Locatie
Groningen
Aantal uur
36
Plaatsing
02-12-2021
Solliciteer direct

Voor het Nationaal Coördinator Groningen zijn we op zoek naar Bewonersbegeleiders voor een tijdelijke functie van minimaal 1 jaar, met optie op verlenging. Het is een functie voor 36 uur per week en de aanvang is bij voorkeur begin januari. Standplaats Groningen en vanuit één van de versterkingspunten.

Nationaal Coördinator Groningen

NCG zorgt voor veilig en toekomstbestendig wonen, werken en naar school gaan in het aardbevingsgebied. Om de betrokken bewoners hierbij goed te betrekken is de rol van de bewonersbegeleider cruciaal. Binnen NCG zijn circa 60 bewonersbegeleiders vast in dienst met als doel om de bewoners in het aardbevingsgebied door het (gehele of een deel van het) versterkingsproces heen te begeleiden.

Afdeling Ontwikkeling

De afdeling Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het proces van de ‘Hazard and Risk Assesment’ (HRA) tot en met de prioriteitstelling van de gemeentelijke opdrachtgevers in de lokale plannen. De afdeling ondersteunt het voorbereiden en uitzetten van de lokale jaarplannen en meerjarenplannen van de gemeenten ten behoeve van het uitvoeringsproces van NCG. Ook wordt vanuit deze afdeling de bewonersbegeleiding door het gehele versterkingsproces georganiseerd en de zaakbegeleiding voor bedrijven.

Team Gebieden

Team Gebieden is het primaire aanspreekpunt voor: (1) gemeenten (tactisch/ operationeel niveau) en (2) bewoners. Dit betekent dat team Gebieden:

 • De gemeenten ondersteunt in het opstellen van een lokaal plan van aanpak.
 • De gemeenten begeleidt om aan de hand van de capaciteit tot een prioriteitenstelling van opdrachten aan NCG te komen.
 • De geprioriteerde en onderling in de regio afgestemde plannen van aanpak van de gemeenten aan de NCG verwerkt ten behoeve van het verdere operationele proces binnen de NCG om te komen tot realisatie.
 • Wensen tot veranderingen van de zijde van de gemeenten in de prioriteitenstelling en/of aantal te realiseren (tussen)producten en versterkingen doorgeeft aan team Strategische Planning & Coördinatie, zodat dit kan worden ingebracht in het regionaal overleg om te komen tot een gezamenlijke gewijzigde prioriteitenstelling.
 • Rapporteert aan gemeenten over de voortgang van lopende projecten, door het ophalen van benodigde (voortgangs-)informatie vanuit operationele afdelingen en bedrijfsvoering binnen NCG.
 • Verantwoordelijk is voor het begeleiden van bewoners en zaken (operationeel en regievoerend) gedurende het versterkingsproces.
 • Houdt per gemeente overzicht op de te realiseren projecten, programma’s van de NCG, zowel richting de gemeenten als intern NCG.

Omschrijving en doel van de functie

De Bewonersbegeleider is verantwoordelijk voor het begeleiden van bewoners, en is het aanspreekpunt voor bewoners gedurende het versterkingsproces. Is de ‘linking pin’ tussen bewoners en andere partijen in het versterkingsproces.

Plaats in de organisatie

De Bewonersbegeleider behoort tot het team gebieden dat bestaat uit verschillende gebiedsteams. De Bewonersbegeleider wordt zowel hiërarchisch als functioneel aangestuurd door de Gebiedsmanager en is werkzaam vanuit een Versterkingspunt in het aardbevingsgebied.

Activiteiten

 • Verantwoordelijk voor het geven van vorm en inhoud aan de begeleiding binnen de gemeente waar hij/zij werkzaam is.
 • Voert gesprekken met bewoners bij de opname van het versterkingsproces, ondersteund bewoners en informeert gevraagd en ongevraagd.
 • Inventariseert behoeften van bewoners door actief te luisteren, vragen te stellen, samen te vatten en geïnventariseerde punten te communiceren richting leidinggevende.
 • Rapporteert aan de Gebiedsmanager over de voortgang, kwaliteit en andere zaken die gesignaleerd worden.
 • Door regelmatig overleg met de andere Bewonersbegeleiders, zowel op het versterkingspunt als over de versterkingspunten heen, draagt hij/zij zorg voor een herkenbare benadering van bewoners en eigenaren.
 • Informeert bewoners/eigenaren op transparante wijze over de impact van beslissingen, bezwaar- en beroepsmogelijkheden en hun rechten.
 • Signaleert vroegtijdig mogelijke verstoringen die een vlotte afhandeling van de versterking ten behoeve van de bewoners in de weg kan staan.
 • Registreert elk bewonerscontact (AVG compliant) met gemaakte afspraken in de daartoe aangegeven systemen.

Functie-eisen

Ten aanzien van de genoten opleiding en de (werk-) ervaring gelden de volgende eisen:

 • Minimaal hbo werk- en denkniveau.
 • Relevante afgeronde opleiding.
 • Enige relevante werkervaring, bij voorkeur met werken in een wijk of gebied.
 • Enige relevante ervaring in het initiëren en onderhouden van klantcontacten.
 • De medewerker heeft daarnaast kennis van en inzicht in: Projectmatig werken

De medewerker beschikt over de volgende competenties:

 • analyseren
 • empathisch
 • integriteit
 • klantgerichtheid
 • oplossingsgericht
 • plannen en organiseren
 • reflectievermogen op eigen handelen
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling
 • basis adviesvaardigheden

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Sjoerd Heijkoop via de “Solliciteer direct” knop of bel op 06 57735404.

Solliciteer direct