linkedin facebook twitter

Coördinator Huisvesting (Vervuld)

Bedrijf
Politie
Locatie
Venlo
Aantal uur
36
Plaatsing
30-03-2022
Solliciteer direct

Voor de Politie zijn we op zoek naar een Coördinator Huisvesting voor een functie van 1 jaar met optie op verlenging. Het is een functie voor 24 uur per week en de aanvang is bij voorkeur 01-06-2023

Opdracht omschrijving

De functie is een onderdeel van de Regionale Facilitaire Services, team Facilitaire Services - Huisvesting. Het team Facilitaire Services is verantwoordelijke voor het beheer van de gebouwen, middelen en voertuigen in de politieeenheid Limburg. Binnen het beheer wordt onder andere het dagelijks onderhoud (preventief onderhoud en storingsonderhoud), planmatig onderhoud en huisvestingsopdrachten uitgevoerd. Deze opdrachten worden zowel incidenteel als projectmatig uitgevoerd. De werkzaamheden worden in 35 panden uitgevoerd.

De hoofdmedewerker voert projecten uit voortvloeiend uit het meerjarenonderhoudsplan en huisvestingsopdrachten. Hij/zij adviseert en ondersteunt de medewerker Huisvesting op het gebied van het dagelijksonderhoud. Daarnaast ziet hij/zij toe op een goede uitvoering van onderhoud door leveranciers.

Doelstelling

De hoofdmedewerker zorgt voor de uitvoering van een deel van de onderhoudsprojecten planmatig onderhoud en een deel van de huisvestingsopdrachten. Hij/zij zorgt er voor dat projecten binnen afgesproken kaders binnen de jaarplanning worden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheden

De hoofdmedewerker vraagt bij leveranciers offertes aan binnen de budgettaire richtlijnen. Hij/zij stelt opdrachten op en geeft na goedkeuring opdrachten uit aan leveranciers of de interne organisatie. Hij/zij stelt planningen op en betrekt de juiste mensen bij de uitvoering van de projecten. Hij/zij communiceert hierover met de gebruiker.

Contacten

De hoofdmedewerker werkt samen met de adviseur Planmatig Onderhoud en de technisch adviseur van de afdeling Technisch Beheer (Sectorhuisvesting). Binnen het team wordt hij aangestuurd door de teamcoördinator (aandachtsgebiedhouder Huisvesting) en de gespecialeerd medewerker C. Hij werkt direct samen met andere (hoofd)medewerkers en huismeesters.

Daarnaast stuurt hij leveranciers aan op het gebied van onderhoud en bouw.

Opleiding

 • Een mbo 4-diploma in een relevante richting;
 • Projectmatig werken
 • Professionele kennis en werkervaring
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van werktuigbouwkunde, bouwkunde of electrotechniek.
 • Aantoonbare werkervaring met gebouwbeheer en -onderhoud;
 • Aantoonbare werkervaring met Planon (FMIS);
 • Aantoonbare werkervaring met kantoorautomatisering, waarbij Excel op gevorderd niveau.
 • Aantoonbare werkervaring in het leiden van projecten

Competenties

Als hoofdmedewerker is het belangrijk dat je een echte teamspeler bent, zelfstandig kunt werken en dat je goed kunt plannen en organiseren. Je beschikt over goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en bent klant- en kwaliteitsgericht. Jij weet de behoefte van de klant te vertalen naar de technische uitvoerders. Daarnaast ben je analytisch. Je weet welke onderhoudsprijzen redelijk zijn en heb je in brede zin kennis van geldende regelgeving op huisvestings- en onderhoudsgebied.

 • Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Glenn Buitenhuis via de “Solliciteer direct” knop of bel +316 83 85 04 16

Solliciteer direct