linkedin facebook twitter

Eventmanager (Vervuld)

Bedrijf
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Locatie
Den Haag en Utrecht
Aantal uur
40
Plaatsing
14-06-2022
Solliciteer direct

Voor het VNG zijn we op zoek naar een Eventmanager voor een functie van 3 maanden. Het is een functie voor 40 uur per week en de aanvang is bij voorkeur 01-07-2022.

Over VNG Realisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten: * werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein; * verbeteren van de dienstverlening; * een efficiënte en wendbare organisatie; * anticiperen op de toekomst. VNG realisatie wil elk jaar verbinding met de gemeenten, en zet dan het portfolio ‘in de etalage’ middels een congres. Het is een dag met sprekers, kennissessies, en volop de gelegenheid om te netwerken. Het is dus een congres met een ‘festival’ sfeer. Na twee jaar corona durft de organisatie het weer aan om een hybride vorm van het congres te organiseren. Dat wil zeggen: Online en Offline. Ook wordt dit jaar bij de organisatie de nauwe samenwerking gezocht met het sociale domein (WISI en UM).

Domein Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering (WISI)

VNG Realisatie wil de dienstverlening aan laten sluiten op de leefwereld van inwoners en hun hierbij zo veel mogelijk zelf de regie geven. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben 1 we moderne informatievoorziening nodig binnen het domein van werk, inkomen schulden en inburgering. De informatiekundige visie Common Ground speelt hierbij een belangrijke rol.

Over de Programma’s Werk, Inkomen en Schulden

Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Ze zijn daarmee aan de slag, op allerlei manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw samen in de Programma’s Werk, Inkomen en Schulden. Het uiteindelijke doel van de projecten binnen het programma is om gemeenten in staat te stellen om hun inwoners zodanig te ondersteunen dat zij optimaal kunnen participeren in de samenleving. De programma’s Werk, Inkomen en Schulden worden gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uit het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. De programma’s zijn Innovatie Gegevensuitwisseling Sociale Zaken (IGS); Moderniseren Werkdomein; Verbinden Schuldendomein en Door ontwikkelen SUWI. Deze hebben relaties met andere initiatieven.

Over UM

In het programma Uitwisselingsmechanisme (UM) van de VNG wordt een technische infrastructuur gerealiseerd die elektronische gegevensuitwisseling binnen en tussen gemeenten en met organisaties in het sociaal domein mogelijk maakt. Gemeenten kunnen via het UM eenduidig gegevens elektronisch uitwisselen met elkaar, met ketenorganisaties (zoals het UWV) en met landelijke stelsels en voorzieningen (zoals het programma VUM: Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens). Deze technische infrastructuur beschouwt de VNG als noodzakelijke en concrete stap op weg naar een volwaardige gegevensuitwisseling voor het gemeentelijk domein. De technische infrastructuur maakt gebruik van bestaande en nog te ontwikkelen afspraken, richtlijnen, standaarden, conventies en voorzieningen in het sociaal domein. Dit is een van de stappen die we zetten naar Common Ground; een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens: data opvragen bij de bron en loskoppelen van applicaties. Naast het realiseren van deze technische infrastructuur ondersteunt het programma UM de gemeenten met de implementatie van VUM. Hiervoor ontwikkelt het programma implementatieondersteuning, denk hierbij aan een draaiboek en toolkit. Daarnaast is het van belang gemeenten te informeren en activeren voor deze aansluiting en implementatie.

Omschrijving van de opdracht

Wij zoeken een stevige congres organisator, die zijn/haar strepen al verdiend heeft in het neerzetten van een groot (overheids)evenement, zowel online als offline. Jij weet hoe je een professioneel en spraakmakend evenement neerzet; het gaat niet alleen om het creëren van een ontmoetingsplatform, maar ook om het neerzetten van een beleving. Je hebt hierbij om coördinerende rol. Je verbindt alle actoren, schakelt met de eventorganisatie, zorgt voor een stevig inhoudelijk programma, stuurt vormgevers en redacteuren aan, en bewaakt de planning. Je bent stressbestendig en creatief. Je weet collega’s in de meewerk-stand te krijgen en laat niets in de soep lopen. Je weet een crossmediale campagne op te zetten, waarbij je hulp krijgt van jouw Communicatie collega’s. Het gaat bij dit congres om het volledige portfolio van VNG Realisatie, dus het is fijn als je daar ervaring of affiniteit mee hebt. En er ligt speciale focus op WISI en UM: dit programma bevindt zich nu nog in de voorbereidende fase van de eerste technische implementatie van UM via VUM. Er worden pilots uitgevoerd, maar de rest van de gemeenten moet zich ook gaan voorbereiden. Voor het informeren en activeren van gemeenten werken we nu met digitale sessies. Deze sessies hebben een wisselend resultaat. Hierdoor is de behoefte aan informatievoorziening in de vorm van live evenementen toegenomen. Om te zorgen dat deze evenementen efficiënt en soepel verlopen is een live event coördinator nodig. Iemand die de verscheidene evenementen organiseert waarmee het gehele gemeentelijk veld bereikt, geïnformeerd en geactiveerd wordt.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

De opdracht bestaat uit onderstaande onderdelen:

 • Afstemming met de projectleiders en het projectteams van VNG Realisatie
 • Afstemming over de voortgang van UM, de informatiebehoefte en de vertaling daarvan naar fysieke evenementen.
 • Verantwoordelijk voor het voorbereiden en organiseren van fysieke evenementen met als doel gemeenten te informeren, te activeren en te verbinden.
 • Plant meerdere projecten tegelijk tot in detail in en zorgt er voor dat je binnen de deadline én budget blijft
 • Inhoudelijk en creatief meedenken met het projectteam.
 • Begeleiden van sessies met opdrachtgever en team.

Resultaat van de opdracht

 • Een succesvol VNGR congres voor alle NL gemeenten in november 2022.
 • Na het VNGR congres volgen er nieuwe evenementen, dus ook de planning van verscheidene evenementen gedurende het jaar uitwerken en daar de invulling van afstemmen met UM-projectleiders, alsmede bijeenkomsten organiseren verspreid in het land om alle gemeenten te informeren en te activeren over de aansluiting op VUM, direct of indirect via UM.

Eisen

 • Minimaal 5 jaar ervaring op HBO werk en denkniveau in de richting van eventmanagement of vergelijkbaar
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met het organiseren van online en offline evenementen
 • Minimaal 5 jaar ervaring met team en planning aansturen, waarin groot deel van operationele werkzaamheden gebeuren en in staat bent om dit tot aansprekend geheel te smeden.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Zelfontwikkeling
 • Initiatiefrijk, zelf-startend met activiteiten
 • Planvaardigheid
 • Charisma

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring binnen het gemeentelijk veld.
 • Kennis en ervaring met gemeentelijk werkveld
 • Werkervaring in het plannen van samenhangende evenementen campagnes (gericht op gemeenten is een pre) .Benoem voorbeelden in de motivatie
 • Werkervaring in het coördineren van informatieve evenementen voor doelgroepen met een uiteenlopend kennisniveau van het onderwerp.

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Glenn Buitenhuis via de “Solliciteer direct” knop op bel +316 83 85 04 16

Solliciteer direct