linkedin facebook twitter

Facility Manager - Hotelschool The Hague (Vervuld)

Bedrijf
Hotelschool The Hague
Locatie
Den Haag
Aantal uur
32 tot 36 uur
Plaatsing
15-04-2022
Solliciteer direct

Voor de Hotelschool The Hague zijn we op zoek naar een Facility Manager voor een functie van 4 maanden met optie op verlening. Het is een functie voor 32 tot 36 uur per week en de aanvang is bij voorkeur z.s.m.

Context: De Facility Manager rapporteert aan de Manager Shared Services, onderdeel van het cluster van de voorzitter Raad van Bestuur.

Doel van de baan:

De Facility Manager adviseert over facility management, huisvesting, (in)sourcing, inkoop en contractmanagement, ontwikkelt beleid op het gebied van huisvesting, diensten en voorzieningen, is verantwoordelijk voor het onderhoud, technische installaties en inventarisatie van het gebouw(en), overleg / vertegenwoordiging en aansturing van de afdeling Facility Service.

Resultaten:

Bijdrage aan beleid en clusterplanverbetering

 • Draagt ​​bij aan en analyseert de gevolgen van nieuw beleid, aanpassingen en resultaten en formuleert adviezen richting management
 • Draagt ​​bij aan de evaluatie van het clusterplan en het beleid op het gebied van de afdeling
 • Resultaat: beleidsadvies sluit aan bij in- en externe ontwikkelingen en gesignaleerde behoeften

Ontwikkeling, aansturing en uitvoering van beleid, afdelingsplan, projecten en processen

 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het afdelingsplan (inclusief vorming en budget) en zorgt voor de uitvoering binnen het gestelde budget
 • Coördineert de ontwikkeling en uitvoering van beleid, projecten, processen, procedures en diensten op het gebied van de afdeling en formuleert adviesmanagement
 • Organiseert en bewaakt de uitvoering van processen op de afdeling
 • Monitort, analyseert en evalueert de effecten van activiteiten, signaleert belemmeringen bij de uitvoering, stuurt indien nodig bij en informeert management
 • Is verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement van de afdeling en de klanttevredenheid
 • Rapporteert periodiek over beleidsaspecten richting management
 • Stelt managementinformatie en -rapporten op, etc.

Resultaat: processen, procedures en diensten worden geïmplementeerd en uitgevoerd in overeenstemming met het afdelingsplan, in lijn met de kwaliteitsmanagementdoelen en gedefinieerde doelen voor klanttevredenheid worden behaald

Overleg/vertegenwoordiging

 • Ontwikkelt en onderhoudt een in- en extern netwerk
 • Onderhoudt contact met leveranciers, vraagt ​​contracten aan en onderhandelt over contracten
 • Fungeert als aanspreekpunt voor stakeholders Resultaat: een in- en extern netwerk wordt ontwikkeld, onderhouden en effectief benut

Beheren

 • Stuurt de afdeling aan en voert functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van medewerkers binnen de afdeling
 • Stimuleert kennisdeling en borging binnen de afdeling
 • Stuurt en bewaakt voortgang, kwaliteit en financiën Resultaat: de kwaliteit en efficiëntie van de afdelingen processen en diensten, financiën en het gebruik en

Ontwikkeling van medewerkers effectief worden beheerd

Vrijheid om te handelen

 • Is verantwoordelijk voor de bruikbaarheid van beleidsadviezen op het gebied van de afdeling, de aansturing en uitvoering van beleid, afdelingsplan, projecten en processen, de in- en externe vertegenwoordiging en de aansturing van de afdeling
 • De beperkingen zijn het geformuleerde beleid op het gebied van de afdeling, wetgeving en procedures

beslist over/door het ontwikkelingsbeleid voor het afdelingsgebied, het aansturen van de uitvoering van het afdelingsplan, het initiëren en versterken van in- en externe netwerken en het aansturen van de afdeling

Kennis en vaardigheden

 • Brede theoretische kennis op het gebied van de afdeling
 • Inzicht in de organisatorische, procedurele en professionele verbanden in een bredere context dan de eigen afdeling
 • Vaardigheden in het maken en beheren van de activiteit en het jaarplan management- en adviesvaardigheden

Specifieke functiekenmerken: Facilitair Manager

 • Is verantwoordelijk voor de huisvesting, dienstverlening en faciliteiten van de locaties van de Hotelschool
 • Ontwikkelt het beleid op het gebied van huisvesting, diensten en voorzieningen voor de school en coördineert de uitvoering en uitvoering van het beleid
 • Adviseert bij nieuwbouw en verbouwing van de locaties van de Hotelschool en is projectlid bij grote bouwprojecten
 • Ontwikkelt en adviseert over het meerjarig onderhoudsprogramma, inclusief budget, en voor beheer en onderhoud van alle voorzieningen voor het primaire proces, studenten en medewerkers
 • Ziet toe op de uitvoering van het meerjarig onderhoudsprogramma
 • Stelt het jaarplan facilitaire zaken en het jaaronderhoudsplan op
 • Analyseert de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen en adviseert directie en RvB over facility management, huisvesting, (in)sourcing, inkoop en contractmanagement in relatie tot de onderwijsplannen
 • Draagt ​​bij aan de aanbestedingen voor huisvesting, diensten en voorzieningen en ontwikkelt documenten voor de aanbestedingen
 • Ontwikkelt investeringsplannen over ontwerp en aanleg, exploitatie en onderhoud en inventarisatie
 • Is projectmanager voor projecten op het gebied van huisvesting en voorzieningen
 • Is verantwoordelijk voor het onderhoud, de technische installaties en de inventaris van het gebouw(en) en stuurt externe leveranciers aan
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het facility management (cleaning, repro, fleet, warehouse)
 • Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en afstemmen van procedures en richtlijnen met betrekking tot huisvesting en voorzieningen
 • Adviseert, analyseert en beheert de uitvoering van het beveiligingsbeleid
 • Signaleert, analyseert en ziet toe op de naleving van relevante wet- en regelgeving en adviseert directie en RvB over aanpassingen in beleid
 • Beheert relaties met verhuurder, leveranciers, aannemers etc. en maakt contractuele afspraken
 • Is verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van contracten met externe leveranciers, verhuurder, aannemers etc. en bewaakt en controleert de uitvoering
 • Geeft hiërarchisch leiding aan het Facilitair team (bestaande uit technische medewerkers, administratieve medewerkers en deelnemers) en is verantwoordelijk voor de kwaliteit en efficiëntie van de facilitaire dienstverlening

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Glenn Buitenhuis via de “Solliciteer direct” knop of bel +316 83 85 04 16.

Solliciteer direct