linkedin facebook twitter

Hoofd Facilitair Beheer (Vervuld)

Bedrijf
Cure Uitvoeringsdienst B.V.
Locatie
Eindhoven
Aantal uur
24 tot 32
Plaatsing
01-06-2022
Solliciteer direct

Voor Cure Afvalbeheer zijn wij op zoek naar een Hoofd Facilitair Beheer voor een functie van 24 maanden. Het is een functie voor 24 tot 32 uur per week en de aanvang is bij voorkeur z.s.m.

Organisatie
Cure afvalbeheer is een samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard op het gebied van afvalbeheer. Zo’n 100 medewerkers zijn dagelijks in de weer om van ruim 135.000 huishoudens het afval in te zamelen.

Cure Afvalbeheer leegt niet alleen de grijze en groene minicontainers en ondergrondse containers, maar zorgt ook voor de gescheiden inzameling van oud papier & karton, kunststoffen, grof huishoudelijk afval, glas en Klein Chemisch Afval (KCA). Tevens is zij verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de containers en Cure beheert de milieustraten in deze gemeenten.

Door intensieve samenwerking met lokale overheden dragen wij bij aan een schone en afvalloze maatschappij. Wij regisseren de huishoudelijke afvalketen op een duurzame, innovatieve en concurrerende wijze met als doel om dit afval te transformeren naar herbruikbare grondstoffen.

Hierbij staan klantgerichtheid en respect voor mens en milieu centraal!

Opdracht
Verantwoordelijkheden:

 • Coördineert als projectleider door een gestructureerde, projectmatige aanpak dat de kwaliteit, voortgang en kosten binnen de scope van het project worden gerealiseerd;
 • Neemt als lid deel aan projecten en behartigt hierin de belangen vanuit Facilitair Beheer binnen de kaders van de organisatiebrede belangen;
 • Sturen en beheren van de facilitaire activiteiten zodat de medewerker Facilitair Beheer zijn werk optimaal kan uitvoeren;
 • Stelt prioriteiten in de operationele werkzaamheden van de medewerker facilitair beheer;
 • Intern en extern aanspreekpunt voor facilitaire aangelegenheden op strategisch en tactisch niveau;
 • Verantwoordelijk voor alle facilitaire en technische zaken die betrekking hebben op het totale onderhoud van gebouwen en terreinen op de Cure-locaties;
 • Verantwoordelijk voor alle onderhoudscontracten op het gebied van facilitair beheer;
 • Plannen en structureren van groot onderhoud aan de gebouwen en van de terreinen;
 • Maakt een jaarplanning en een bijpassende begroting;
 • Meedenken over en begeleiden van vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid;
 • Toezicht houden op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhoud- en huisvestingsprojecten en adviseert met betrekking tot vervanging, reparatie of vernieuwing;
 • Meedenken over en signaleren van efficiencyverbeteringen, kostenreductie van operationele situaties en de veiligheid hiervan;
 • Verantwoordelijk voor een goede staat van onderhoud van gebouwen en inventaris;
 • Onderhouden van de contacten met diverse externe partijen, ten behoeve van het uitvoeren van onderhoudscontracten van de gebouwen en terreinen en technische middelen/installaties;
 • Overleg voeren met externe partijen over het uitvoeren van inspectierondes en het resultaat daarvan, evalueren en documenteren van de bijbehorende rapportages, controleren of herstelwerkzaamheden ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd;
 • Verantwoordelijk voor en ziet toe op een veilige uitvoering van de werkzaamheden;
 • Sparringspartner voor de inkoper als het gaat om grote investeringen en biedt ondersteuning bij het opstellen van inkoopbescheiden voor EU aanbestedingen;
 • Stelt zelfstandig (maar in samenspraak met de producteigenaar en inkoper) inkoopbescheiden op t.b.v. enkelvoudige of meervoudig onderhandse aanbestedingen, v.w.b. projecten en facilitair-gerelateerde aankopen;
 • Is als leidinggevende verantwoordelijk voor het frequent houden van continue dialogen en beoordelingsgesprekken;
 • Verantwoordelijk voor sleutelbeheer die toegang verlenen tot de gebouwen, terreinen, technische ruimten, poorten en dergelijke;
 • Beoordeelt en tekent de inkoopfacturen met betrekking tot Facilitair Beheer.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als hoofd van de afdeling Facilitair Beheer;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het coördineren als projectleider op het gebied van Facilitair Beheer;

Gunningscriteria
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Facility Management;
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van inkoopbescheiden voor EU aanbestedingen;
6. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van onderhoudscontracten van gebouwen, terreinen en technische middelen/installaties;
7. Aantoonbare werkervaring met onderhoudscontracten op het gebied van Facilitair Beheer;
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator /leidinggevende.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Betrokken;
 • Initiatief;
 • Communicatief vaardig;
 • Planmatig werken;
 • Leidinggevende.

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Glenn Buitenhuis via de “Solliciteer direct” knop op bel +316 83 85 04 16

Solliciteer direct