linkedin facebook twitter

Procesmanager Omgevingsprogramma en Omgevingseffectrapportage Kenniskwartier

Bedrijf
Gemeente Tilburg
Locatie
Tilburg
Aantal uur
24
Solliciteer direct

Voor de Gemeente Tilburg zijn wij op zoek naar een Procesmanager Omgevingsprogramma en OER Kenniskwartier. Een opdracht voor een periode van zes maanden te starten 1 juli, met een optie op verlenging.

Het Kenniskwartier ligt in Tilburg-West. Het is het gebied tussen de Ringbaan-West, de campus van Tilburg University en de Westermarkt en het is de grootste gebiedsontwikkeling van Tilburg. Als één van de grootschalige woningbouwgebieden van het Rijk (NOVEX-gebied) gaan we hier namelijk 7.500 woningen en bijbehorende voorzieningen bouwen. Hierover zijn ook afspraken gemaakt met het Rijk.

Voor de ontwikkeling van het Kenniskwartier is een gebiedsvisie opgesteld. Daarin staat hoe het gebied zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Waar de gebiedsvisie een beschrijving is van de ambities, krijgen die ambities in het Omgevingsprogramma een gezicht, worden geconcretiseerd en wordt inzichtelijk gemaakt wat dit ruimtelijk betekent. Die ambities voor dit gebied zijn omvangrijk; naast woningen investeren we in gezonde en groene buitenruimte, in ontmoetingsplekken en in ruimte voor ondernemerschap, leren en sport. We maken nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers en we verbeteren de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Omdat het Omgevingsprogramma voorziet in een grootschalige stedelijke ontwikkeling, is het uitvoeren van een Omgevingseffectrapportage (OER, voorheen milieueffectrapportage) verplicht. Een OER biedt ook meerwaarde bij het vergelijken van mogelijkheden en varianten voor het te ontwikkelen gebied en kan helpend zijn bij richtinggevende besluitvorming.

Ben jij een ervaren Procesmanager die met onze partners de totstandkoming van het Omgevingsprogramma en de OER in goede banen leidt?

Wat ga je doen

Je bent een Procesmanager die stuurt op het resultaat: een gebiedsgericht Omgevingsprogramma met een OER welke als kader dient voor een integrale gebiedsontwikkeling. Hierdoor werk je intensief samen met externe bureaus en interne medewerkers vanuit allerlei domeinen.

Je bent de drijvende kracht achter het Omgevingsprogramma en de OER, waarbij je regelmatig overlegt met zowel ambtelijke als bestuurlijke opdrachtgevers om koers te bepalen en doelstellingen te halen.

  • Het bewaken van planning, processen en resultaten ligt in jouw handen. Je signaleert knelpunten en werkt actief aan oplossingen.
  • Je zorgt voor bestuurlijke besluitvorming over het Omgevingsprogramma en de OER.

Waar kom je te werken

Jij gaat samenwerken binnen de afdeling Ruimte, team Stedelijke Ontwikkeling, dat bestaat uit zo'n 30 gedreven en bevlogen professionals. Het is een divers team met stedenbouwkundigen, een stadsontwikkelaar, het secretariaat van de Omgevingscommissie en beleidsadviseurs op het gebied van wonen, cultuurhistorie en monumentenzorg, omgevingskwaliteit, archeologie en ruimtelijke ordening. Er is veel kennis en ervaring in huis. We zijn verstandige doeners. De betrokkenheid is groot; we werken allemaal met liefde voor Tilburg. Je werkt in een informele sfeer met korte lijnen. We werken flexibel. Vanuit het Stadhuis, vanuit thuis maar ook op locaties in de verschillende gebiedsontwikkelingen.

Wat breng je mee

Als ervaren Procesmanager en/of Projectleider met een sterke betrokkenheid bij ruimtelijke vraagstukken, ben je bedreven in het bedenken van verschillende scenario's en het vinden van innovatieve oplossingen. Je hebt ervaring met het opstellen van structuur- en gebiedsvisies én mer-rapportages. Je bent bekwaam in het navigeren door complexe krachtenvelden, het balanceren van conflicterende belangen en het voeren van doortastende gesprekken intern en extern. Verder breng je mee:

  • Je hebt WO werk en denkniveau. Pré als je planologie, sociale geografie, bestuurskunde of iets vergelijkbaars hebt gestudeerd.
  • Je hebt aantoonbaar goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden.
  • Je bent bestuurlijk- en organisatiesensitief.
  • Je houdt overzicht en bent resultaat- en samenwerkingsgericht.
  • Je bent een ster in projectmatig werken.

Gesprekken

De gesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden in week 24 en 25.

Spreekt deze rol je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Senol Caluk via de "Solliciteer direct" knop of bel op 06 - 58872488.

Solliciteer direct