linkedin facebook twitter

Projectleider ontwikkeling cultureel/ maatschappelijk vastgoed

Bedrijf
Gemeente Tilburg
Locatie
Tilburg
Aantal uur
10
Plaatsing
Tilburg
Solliciteer direct

Voor de gemeente Tilburg zijn wij op zoek naar een Projectleider ontwikkeling cultureel/ maatschappelijk vastgoed voor een functie van 9 maanden met optie op verlening. Het is een functie voor 10 uur per week en de aanvang is bij voorkeur 15-07-2022.

Taakomschrijving

- Het verdiepend haalbaarheidsonderzoek is de volgende logische stap om in beeld te krijgen wat de (on)mogelijkheden zijn van bestaande locaties en een eventueel nieuwe locatie voor een cultureelcentrum. De opdracht van het eerste onderzoek naar het Programma van Eisen is door Vastgoed verstrekt aan bureau 4Advies uit Amersfoort.

Om tot de opdracht voor het verdiepend vervolgonderzoek te komen wordt afgesproken dat het Vastgoedbedrijf een projectleider zoekt.

Aandachtspunten in het verdiepend haalbaarheidsonderzoek
Om verder inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een centrum in de Reeshof voor sociale en culturele activiteiten met meerdere functies, gaat het verdiepend haalbaarheidsonderzoek naar de locatie in op het volgende:

 • onderzoek ruimtelijke (stedenbouwkundige) inpassing op locatie Heyhoef;
 • locatieonderzoek alternatieve locaties voor nieuwbouw;
 • beheer-, exploitatie- en businessplan van het centrum, waarbij er in het bijzonder aandacht is voor de governance;
 • de vermenging van functies van bibliotheek, wijkaccommodatie en (cultuur)podium ineen;
 • nadere uitwerking van het programma van eisen met bijbehorende investeringskostenraming;
 • onlosmakelijk horen het locatie-onderzoek en exploitatie bij elkaar, want een gebouw zonder passende exploitatie zou een onverantwoorde investering zijn;
 • de relatie van dit initiatief tot andere ontwikkelingen in de Reeshof die al dan niet door de gemeente worden georganiseerd of gefaciliteerd. Zodat in beeld komt op welke manier dit initiatief complementair is aan andere voorzieningen en ontwikkelingen in de Reeshof.
 • indien de Heyhoef niet meer in aanmerking komt, worden de consequenties hiervan meegenomen in de herbestemming van dit pand, samen met partners die hierbij betrokken zijn. Mogelijk kan de Heyhoef dan een van de ‘bloemblaadjes’ worden en/of kunnen er commerciële activiteiten in worden onder gebracht.

De uitkomsten van het verdiepend haalbaarheidsonderzoek naar Witzy vormen de basis voor besluitvorming door college en gemeenteraad over al dan niet de volgende fase waarin wordt besloten tot een voorbereidingskrediet.

Functie-eisen

 • Minimaal HBO geschoold;
 • ervaring met projectleider in haalbaarheidsfase van vastgoedontwikkeling;
 • bekend met cultureel en maatschappelijk vastgoed;
 • Bruggenbouwer;
 • bekend met de exploitatie van maatschappelijk vastgoed

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Senol Caluk via de “Solliciteer direct” knop op bel +316 58 872 488

Solliciteer direct