linkedin facebook twitter

Projectleider Stedelijke Ontwikkeling (Vervuld)

Bedrijf
Gemeente Tilburg
Locatie
Tilburg
Aantal uur
32
Plaatsing
12-01-2022
Solliciteer direct

Voor de gemeente Tilburg zijn we op zoek naar een Projectleider Stedelijke Ontwikkeling. Het is een functie voor 32 uur per week en de aanvang is bij voorkeur 01-02-2022.

Omschrijving opdracht

Werkzaamheden projectleider Stedelijke Ontwikkeling. Projecten ter overname:

  • Gebiedsontwikkeling Tilburg West

In het westen van Tilburg is een gebiedscoalitie tot stand gekomen waarbij een aantal bestaande en inkomende partijen zijn betrokken. Bestaande (landbouw)bedrijven willen uitbreiden en doelstelling is om in het gebied o.a. een tuincentrum, natuurmuseum en foodcluster een plek te bieden. Groot deel van het gebied heeft nu nog een agrarische bestemming. Begin 2022 wordt door 5 initiatiefnemers een principeverzoek ingediend. Omdat verplaatsing naar deze locatie voor een herontwikkeling op andere locaties noodzakelijk is, ligt er urgentie bij de totstandkoming van deze plannen. De plannen van de verschillende initiatiefnemers moeten in samenhang worden ontwikkeld. In de komende periode staan ook onderwerpen als het voeren van de omgevingsdialoog en het sluiten van anterieure overeenkomsten om de gemaakte (en toekomstige) kosten te dekken hoog op de agenda.

  • Ontwikkeling omgeving Ziekenhuisterrein

Aan de oostzijde van de stad bevindt zich een ziekenhuis, onderdeel van een gebied in ontwikkeling. Zowel het ziekenhuis heeft uitbreidingsplannen als in de omgeving zien we initiatieven ontstaan voor bijv. een onderwijsvoorziening op de zorgcampus. Een aantal deelontwikkelingen, met bijbehorende bestemmingsplanprocedure zijn in gang gezet. Voor de komende periode ligt het accent op het vaststellen van afspraken tussen het ziekenhuis en de gebiedspartijen op de zorgcampus en het beoordelen van de plannen van het ziekenhuis. Daarvoor is een ontwikkelleidraad als toetsingskader opgesteld. Deze leidraad wordt samen met het bestemmingsplan vastgesteld.

  • 3 aan elkaar gekoppelde ontwikkelingen binnen de stad

Door de verplaatsing van een autobedrijf (nagenoeg gerealiseerd) naar een locatie aan de oostzijde van de stad is aan een van de ringbanen een locatie vrijgekomen. Daarop komt ruimte om een supermarkt te realiseren. Deze supermarkt wordt weer verplaatst vanuit een ander deel van de stad waar op de vrijkomende locatie woningbouw komt. Deze verplaatsingen komen voort uit een de plannen van één initiatiefnemer en zijn ook procedureel (bestemmingsplan) aan elkaar gekoppeld. Het gaat in dit stadium met name over de realisatie van de supermarkt en de woningbouwontwikkeling

Nieuwe ontwikkelingen

  • Initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de woningopgave worden getoetst. De komende periode verwachten we dat nog een aantal initiatieven vanaf de start begeleid zullen moeten worden door een projectleider.

Functie-eisen

  • Ruime ervaring met stedelijke ontwikkeling/gebiedsontwikkeling en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden: onderhandelingen, omgevingsdialoog, contractvorming, bestemmingsplanprocedures etc.

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Glenn Buitenhuis via de “Solliciteer direct” knop of bel +316 83 85 04 16


Solliciteer direct