linkedin facebook twitter

Secretaris Portefeuillegroep Huisvesting (Vervuld)

Bedrijf
De Rechtspraak
Locatie
Den Haag
Aantal uur
24 uur
Plaatsing
09-06-2022
Solliciteer direct

Voor De Rechtspraak zijn we op zoek naar een Secretaris Portefeuillegroep Huisvesting voor een functie van 9 maanden met optie op verlening. Het is een functie voor 24 uur per week en de aanvang is bij voorkeur 01-07-2022.

Opdrachtbeschrijving *:

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, proactieve op verbinding gerichte secretaris. Je kunt goed plannen, organiseren en kunt informatie helder op papier verwoorden. Je beschikt over een efficiënte werkwijze, stelt de juiste prioriteiten en beschikt over organisatiesensitiviteit. Die voor 16-24 uur in de week ondersteuning verleent aan de portefeuillegroep en het team Huisvesting om samen met de (strategisch) huisvestingsadviseurs de slag te maken van informatie naar beleidsdocumentatie dat de organisatie gebruiken kan.

Achtergrond opdracht*

De portefeuillegroep Huisvesting heeft een mooie inhoudelijk ambitie waar je als secretaris een duidelijk herkenbare speler in bent. Als secretaris van de portefeuillegroep zorg je onder meer voor de organisatie, voorbereiding, agendering en verslaglegging van deze vergaderingen. Je vervult daarnaast een signaleren en intermediaire rol voor de deelnemers, je bewaakt actiepunten en bent een centraal punt in de informatie huishouding op het gebied van huisvesting binnen de Rechtspraak. Je stelt concept adviezen op en brieven op en zorgt voor informatiedeling vanuit dit overleg naar de rest van de organisatie. Voor het Team huisvesting draag je zorg om alle beschikbare informatie te verzamelen daar waar nodig te vervatten in adviezen die voor verdere besluitvorming de portefeuille groep in gaan en adequaat te archiveren.

Organisatorische context en cultuur

In opdracht van de Raad is deze aanbesteding door het Dienstencentrum voor de rechtspraak (verder Dienstencentrum) uitgevoerd. Het Dienstencentrum voert ook het contractmanagement uit namens de gerechten. Het aantal bestuurlijke eenheden is 21. Het aantal locaties is groter. Voor nadere informatie zie www.rechtspraak.nl. Een belangrijk onderdeel van het besturingsmodel is het integraal management van de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is met nadruk geen hoofdkantoor en bepaalt niet de landelijke norm of richting voor afzonderlijke bedrijfsvoeringstaken. De onderscheidenlijke (gerechts)besturen en directies van de diverse organisaties zijn verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering. Dit betekent dat de uiteindelijke afname plaats zal vinden door één van de deelnemers, de mini competitie zal steeds worden uitgevoerd door het Dienstencentrum.

Spreekt deze functie je aan, stuur dan jouw sollicitatie naar Glenn Buitenhuis via de “Solliciteer direct” knop op bel +316 83 85 04 16

Solliciteer direct