linkedin facebook twitter

Senior Adviseur Huisvesting (Vervuld)

Bedrijf
Nationale Politie
Locatie
Rotterdam
Aantal uur
24
Plaatsing
23-8-2021
Solliciteer direct

Voor de Nationale Politie zijn we op zoek naar een Senior Adviseur Huisvesting. Het gaat om een tijdelijke functie voor minimaal 1 jaar voor 24 uur per week vanaf 1 december. De standplaats voor deze rol is Rotterdam.

Type inzet

Wil jij meewerken aan het realiseren van één van de grootste vastgoedopgaven in overheidsland in een team met ervaren collega’s? Het Team Huisvestingsadviseurs in Rotterdam zoekt een senior huisvestingsadviseur.

De Sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de Dienst Facility Management. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij derealisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied. Het team Huisvestingsadviseurs bestaat op dit moment uit acht extern ingehuurde huisvestingsadviseurs, aangestuurd door twee eigen medewerkers. In de komende periode wordt het team mogelijk verder uitgebreid.

Opdrachtomschrijving

Als senior huisvestingsadviseur werk je mee aan grote (complexe) huisvestingsprojecten. Denk hierbij aan grote politiekantoren, maar ook aan cellencomplexen, botenloodsen, maneges etc. Je bent binnen deze projecten verantwoordelijk voor de gebruikskwaliteit van de huisvesting, het toetsen aan / adviseren over de goede toepassing van het Integraal Huisvestingsconcept van de politie en andere uitvoeringskaders.

 • Huisvestingsadviseurs zijn verantwoordelijk voor het organiseren en ontwikkelen van een gedragen integraal Specifiek Programma van Eisen (SPVE) voor projecten.
 • Huisvestingsadviseurs zijn binnen projecten verantwoordelijk voor de gebruikskwaliteit van de huisvesting, het toetsen aan / adviseren over de goede toepassing van het Integraal Huisvestingsconcept en andere uitvoeringskaders en dragen zorg voor de continuïteit binnen de verschillende projectfasen.

Doelstelling

Om de komende jaren op een juiste wijze invulling te geven aan de projecten heeft de Politie huisvestingsadviseurs nodig. De huisvestingsadviseur is verantwoordelijk voor de inbreng van kennis over het Huisvestingsconcept van de politie en over de werkprocessen van de gebruikers, van de initiatie- en definitiefase tot en met het ontwerp- en uitvoeringsproces.

Verantwoordelijkheden

De adviseur is verantwoordelijk voor het opstellen van het Specifiek Programma van Eisen (SPVE), onder andere met behulp van het initiëren en begeleiden van gebruikerssessie. Daarnaast is de adviseur sparringpartner van het ontwerpteam en toetst hun producten. Waar de projectmanager zorg draagt voor de bouwkwaliteit van de huisvesting, draagt de huisvestingsadviseur zorg voor de gebruikskwaliteit – binnen de geest van het Integraal Huisvestingsconcept en de lange-termijn ambities van de politie.

Richting de Stuurgroep staat de huisvestingsadviseur de projectmanager bij met een adviesrol, waardoor heldere afwegingen gemaakt kunnen worden tussen geld, tijd en kwaliteit.

Richting de gebruikersgroep van het project trekken beiden samen op, met ieder een eigen primaire agenda die samenkomen in het project, dat wordt afgerond binnen tijd, geld en álle aspecten van kwaliteit.

Contacten

Je haalt informatie op bij de eindgebruikers door de juiste vragen te stellen en organiseert en ontwikkelt daarna een gedragen integraal Specifiek Programma van Eisen (SPVE) voor deze huisvestingsprojecten. Bovendien draag je zorg voor de continuïteit in de bewaking van de kwaliteitskaders. Je werkt veelvuldig samen met in- en externe partners, zoals assetmanagers, vastgoedontwikkelaars en projectmanagers en fungeert als (inhoudelijke) sparringpartner voor jouw collega’s.

Opleiding

 • De senior huisvestingsadviseur heeft een relevante, erkende en volwaardige HBO- of WO-opleiding afgerond met een diploma.

Professionele kennis en werkervaring

 • Minimaal 10 jaar werkervaring in het vakgebied bouwkunde en/of de kennisgebieden huisvestingsadvies, vastgoedeconomie, facility management, architectuur of gelijksoortige kennisgebieden.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met advisering over huisvestingstrajecten bij grote organisaties (meer dan 5.000 werknemers) en/of huisvestingstrajecten die betrekking hadden op meerdere locaties van dezelfde organisatie.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met het vertalen van organisatievisies naar huisvestingsconcepten en/of met het vertalen van huisvestingsconcepten naar PvE's. Hierbij ging het om locaties zoals universiteiten, kantoren, ziekenhuizen, ministeries, e.d. en géén woningbouw.
 • In de afgelopen 5 jaar werkervaring met het organiseren en geven van minimaal 3 workshops / sessies met (eind)gebruikers, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PvE. De ervaring heeft voornamelijk betrekking op middelgrote tot grote gebouwen (>5.000 m2) met meerdere, duidelijk verschillende gebruikers.
 • In de afgelopen 5 jaar werkervaring met het opstellen van gedragen, integrale PVE's. De ervaring heeft voornamelijk betrekking op middelgrote tot grote gebouwen (>5.000 m2) met meerdere, duidelijk verschillende gebruikers.
 • In de afgelopen 5 jaar ervaring met het vertalen van organisatievisies naar huisvestingsconcepten én met het vertalen van huisvestingsconcepten naar PvE’s bij dezelfde opdrachtgever. Hierbij ging het om toepassing binnen grote organisaties (minimaal 5.000 werknemers) en/of toegepast op meerdere locaties (zoals universiteiten, ziekenhuizen, ministeries, e.d.).

Competenties

 • Overtuigingskracht
 • Initiatief
 • Netwerkvaardigheden
 • Organisatiesensitiviteit
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Organisatievermogen
 • Samenwerken

Spreekt deze functie je aan en voldoe je aan het profiel, stuur dan jouw sollicitatie naar Sjoerd Heijkoop via de “Solliciteer direct” knop of bel op 06 57735404.

Solliciteer direct